Siły Powietrzne RP – struktura i organizacja

Siły Powietrzne RP są odpowiedzialne za obronę przestrzeni powietrznej kraju. Polski system obrony powietrznej zintegrowany jest z systemem sojuszniczym. Wydzielone jednostki SP mogą brać udział w misjach zagranicznych. Dowództwo Sił Powietrznych (DSP) – odpowiada za dowodzenie i kierowanie Siłami Powietrznymi, siedziba znajduje się w Warszawie. W DSP wyróżniamy dwa piony: Sztab – odpowiedzialny za planowanie, … Dowiedz się więcej

Royal Air Force (RAF) – Królewskie Siły Powietrzne Wielkiej Brytanii

Rys historyczny: Royal Air Force (Królewskie Siły Powietrzne) powstały 1 kwietnia 1918 roku. Dynamicznie rosnąca rola lotnictwa w I wojnie światowej pozwoliła na wyodrębnienie lotnictwa jako pełnoprawnego rodzaju sił zbrojnych na równi z wojskami lądowymi i marynarką. Kiedy wydawało się, że przed lotnikami rysuje się świetlana przyszłość skończyła się wojna i z czasem pokoju nastał również kryzys i konieczność cięć budżetowych. Wtedy to rodzaje sił … Dowiedz się więcej