Luftwaffe – Niemieckie Siły Powietrzne

Luftwaffe to siły powietrzne Republiki Federalnej Niemiec. Po II wojnie światowej i powstaniu „żelaznej kurtyny” oczywistym stało się, iż musi nastąpić odbudowa Sił Powietrznych i wojska jako całości w Niemczech Zachodnich. Od 1950 roku następuje ponowna budowa i organizacja Sił Powietrznych na początku ustalano kwestie formalne i detale, ale w 1954 pojawiają się pierwsze konkrety zakładające liczebność na około 1400 maszyn. Rok … Czytaj dalej