Kategorie
Jednostki lotnicze

32. Baza Lotnictwa Taktycznego – 32. BLT

32. BLT sięga swymi korzeniami do 3 jednostek.

Kategorie
Jednostki lotnicze

1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 1. SLT

Główne zadania 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego to obrona powietrznych granic kraju oraz wsparcie wojsk lądowych jak i współdziałanie z Marynarką Wojenną.

Kategorie
Jednostki lotnicze

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych – CSSP Koszalin

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych (CSSP) im. Romualda Traugutta w Koszalinie powstało 1.07.2004.

Kategorie
Jednostki lotnicze

2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – 2. SLT

2. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego (2. SLT) to kluczowa jednostka w Siłach Powietrznych.

Kategorie
Jednostki lotnicze

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego 4. SLSz

Podstawowym zadaniem 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego jest organizacja i nadzór szkolenia lotniczego.

Kategorie
Jednostki lotnicze

3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego 3. SLTr

Powstała 1 stycznia 2009 roku.