Silniki lotnicze firmy Daimler-Benz stosowane na niemieckich samolotach myśliwskich

Streszczenie Summary Artykuł prezentuje podstawowe modele silników lotniczych produkowanych przez firmę Daimler-Benz na potrzeby niemieckich myśliwców tłokowych z okresu II wojny światowej. Przedstawione zostały kluczowe motory z uwzględnieniem liczących się rozwiązań konstrukcyjnych mających wpływ na jakość produkowanych jednostek napędowych. The paper presents the basic models of aircraft engines manufactured by Daimler-Benz for the German piston … Dowiedz się więcej

Wojna lotnicza nad Nasielskiem: 1-7 września 1939 r.

W bieżącym roku obchodzimy 75 rocznicę kampanii polskiej 1939 roku, w czasie której osamotnionej Polsce przyszło zmagać się z agresją trzech napastników: Niemiec, Związku Radzieckiego oraz Słowacji. Tym artykułem chciałbym przybliżyć zmagania polskiego lotnictwa w czasie kampanii, które miały miejsce w rejonie Nasielska i okolic i obejmowały pierwszy tydzień walk, a więc od chwili wybuchu … Dowiedz się więcej

Luftwaffe nad Bałkanami – część II

Część pierwsza artykułu. Na północy kraju warunki pogodowe pozwalały na więcej i maszyny Luftflotte 4 mogły w miarę swobodnie poszukiwać kolejnych celów. Do większej bitwy w powietrzu doszło nad lotniskiem Rovine gdzie dwie Staffeln z III/JG 54 zaskoczyły parę lądujących IK2 ze 10 Eskadrila. Pilotujący jedną z maszyn sierżant Branko Jovanovic wdał się w 7 … Dowiedz się więcej

Luftwaffe nad Bałkanami – część I

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia przebieg operacji bałkańskiej z perspektywy Luftwaffe. Omówione zostały poszczególne etapy walk z kolejnymi przeciwnikami oraz wkład jednostek Luftwaffe w realizację ogólnego wysiłku wojennego.  The article presents the course of the Balkan operations from the perspective of the Luftwaffe. Its main goal is to highlite the various stages of the fighting with … Dowiedz się więcej

Niemiecka dokumentacja budowy lotniska w Chrcynnie/Nasielsku (1941).

Streszczenie Summary Artykuł prezentuje dostępny materiał archiwalny opisujący powstanie lotniska w Chrycynnie/Nasielsku. Na szczególną uwagę zasługują tutaj archiwalne zdjęcia z prac budowlanych ilustrujące poszczególne fazy powstawania lotniska dzięki czemu mamy możliwość poznania historii budowy lotniska. This article presents the available archival material describing the rise of Chrycynno / Nasielsk airport. Particular attention is paid to … Dowiedz się więcej

Operacja Varsity – pożegnanie szybowców transportowych

Streszczenie Summary Artykuł opisuje wybrane wątki przygotowań i realizacji operacji „Varsity”, przy czym koncentruje się na aspektach operacji szybowcowych. W materiale źródłowym szeroko wykorzystano oryginalną dokumentację operacji, jak również wypowiedzi jej planistów oraz pilotów szybowcowych. Całości dopełniają mapy ukazujące zagadnienia omawiane w tekście. W podsumowaniu omówiono ogólną jakość alianckiego szybownictwa transportowego czasu II wojny światowej. … Dowiedz się więcej