Kategorie
1918-1939

Wojska lotnicze USA przed II wojną światową. Rys.

Stany Zjednoczone pomimo bardzo krótkiej obecności w pierwszej wojnie światowej, ze swoimi 750 samolotami na tym teatrze działań wojennych stanowiły około 10 procent wszystkich sił.

Kategorie
1918-1939

Lotnictwo w ZSRR przed II wojną światową. Rys.

Lotnictwo było istotnym czynnikiem propagandowym pozwalającym pokazać Rosję jako kraj rozwinięty technologicznie.

Kategorie
1918-1939

Francja w wojnie z Niemcami. Przyczyny porażki. Rys.

O klęsce Francji w dużej mierze zadecydowało złe użycie sił powietrznych, a nie ich słabość.