Relacje I Sekretarzy KP PZPR o przebiegu uroczystości Bożego Ciała w pięciu powiatach województwa koszalińskiego w czerwcu 1962 r.

Relacje I Sekretarzy KP PZPR o przebiegu uroczystości Bożego Ciała w pięciu powiatach województwa koszalińskiego w czerwcu 1962 r. I. Powiat bytowski W latach 1950-1975 województwo koszalińskie liczyło 13 powiatów ziemskich i 2 grodzkie. W czerwcu 1962 r. na terenie powiatu bytowskiego przy 11 kościołach parafialnych oraz 2 filialnych (Pomysku Wielkim i Nożynie) zorganizowano procesje … Dowiedz się więcej

„Rola egzekutywy i komisji kontroli partyjnej w walce z „religianctwem” w szeregach PZPR w województwie koszalińskim w latach 1958-1960

Egzekutywa Komitetu Powiatowego zatwierdzała wszelkie decyzje podejmowane na zebraniach podstawowych organizacji partyjnych. Ci, którzy należeli do egzekutywy na szczeblu powiatu, a tym bardziej województwa, zaliczali się do elity partyjnej. Od decyzji egzekutywy zależało wszystko, co związane było z życiem i funkcjonowaniem powiatu – zarówno w sferze politycznej, socjalnej, jak i społecznej. Tą ostatnią sferę wytyczał … Dowiedz się więcej

Pageanty – angielskie spektakle historyczne z początku XX wieku

Pageanty były to spektakle historyczne, które na początku XX wieku cieszyły się popularnością w Wielkiej Brytanii. Głównym celem owych spektakli było odtworzenie dziejów lokalnej społeczności. Celem tego artykułu jest przede wszystkim zasygnalizowanie tematyki rekonstrukcji widowisk odnoszących się do wydarzeń średniowiecznych zaistniałych na terenie Wielkiej Brytanii. Należy zastanowić się nad określeniem istoty pageantów jako rekonstrukcji wydarzeń … Dowiedz się więcej

Działania podstawowej organizacji partyjnej w zwalczaniu „klerykalizmu i religianctwa” w szeregach członków i kandydatów PZPR w województwie koszalińskim w latach 1950-1953

Podwaliną statutową PZPR był materialistyczny światopogląd, którego żądano od wszystkich jej członków i kandydatów. Dotyczyło to życia publicznego jak i prywatnego. Komuniści, zaraz po zjednoczeniu w 1948 r., wyeliminowali jakąkolwiek opozycję z życia społeczeństwa i zajęli się sprawami wewnątrzpartyjnymi, w tym walką z „klerykalizmem” i „religianctwem” w swoich szeregach. Impulsem do tak zdecydowanego działania w … Dowiedz się więcej

Polacy w carskiej Dumie w latach 1907– 1914

W tej pracy przedstawiona zostanie działalność polskich członków carskiej Dumy w latach 1907- 1914. Główny nacisk położony zostanie na opisanie Koła Polskiego i niektórych aspektów związanych z działalnością tego klubu a także na zamieszczenie informacji dotyczących powołania I Dumy, działalności Koła Kresowego a także polskich oraz rosyjskich partii. Pod koniec XIX w. wśród Polaków oraz … Dowiedz się więcej

Moje wspomnienia z okresu studiów w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej (1. Kompanii Podchorążych), w Jeleniej Górze, w latach 1971-1975

Moje wspomnienia z okresu studiów w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej (1. Kompanii Podchorążych), w Jeleniej Górze, w latach 1971-1975 Prolog W 1971 roku, przed ukończeniem Technikum Przemysłowo Pedagogicznego we Wrocławiu musiałem podjąć decyzję, co mam dalej robić w swoim życiu, czy studiować, czy iść do pracy. Początkowo jak większość moich kolegów myślałem o studiach w … Dowiedz się więcej