Kategorie
XX i XXI wiek

„Gorąca” jesień ’56 w relacjach państwa polskiego z Kościołem katolickim

  Po wydarzeniach poznańskich z czerwca 1956 roku, w całym kraju wyczuwalny był stan napięcia. Władze partyjne, zdając sobie sprawę z wewnętrznej sytuacji państwa, do której doprowadził stalinizm, kolektywizacja oraz gospodarka planowa, gorączkowo szukały wyjścia z tego stanu rzeczy. Dodatkowo relacje państwa z Kościołem katolickim wciąż były trudne, dlatego też postanowiono je naprawić, a przy […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Światopogląd i ideologia marksistowska fundamentem doktryny socjalistycznej reprezentowanej przez PZPR po 1948 roku

Wzorem wszystkich partii komunistycznych Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w swoim działaniu kierowała się ideologią marksistowsko-leninowską. Ta ideologia poprzez planowe działanie szkoleniowo-wychowawcze miała wypracować w masach światopogląd naukowy. Dopuszczano wstępnie obecność w szeregach partii komunistycznej ludzi o światopoglądzie idealistycznym zakładając, że z czasem zmieni się on na naukowy1. Podwaliny pod ustrój komunistyczny i jej doktrynę przypisujemy […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Działalność Inspektoratu Szkolnego w Słupsku w pierwszym okresie funkcjonowania w świetle trudności odradzającego się polskiego szkolnictwa

  Zorganizowanie sprawnie działającej jednostki, która mogłaby skutecznie działać na rzecz odbudowy polskiego szkolnictwa w Słupsku nie było sprawą prostą. Wiązało się to przede wszystkim ze stanem zniszczenia miasta, brakiem podstawowych pomocy dydaktycznych, jak i niewystarczającą liczbą odpowiednio wykształconej i przygotowanej do natychmiastowego podjęcia pracy kadry pedagogicznej1. Jednak mimo tych trudności należało bezzwłocznie powołać taką […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Kandydaci i członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – założenia organizacyjno- statutowe

Na wzór innych państw o ustroju socjalistycznym Polska Zjednoczona Partia Robotnicza opanowała wszystkie dziedziny życia publicznego w kraju. Tylko członek tej organizacji mógł zajmować prestiżowe stanowisko lub pełnić ważną funkcję publiczną. Do prestiżowych profesji zaliczało się nauczycieli, lekarzy czy adwokatów. Jeżeli ktoś wzbraniał się wstąpić w szeregi partii, stosowano różne metody perswazji i nacisku – […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Zasady funkcjonowania i struktura Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej po 1948 r.

Zdławienie opozycji w powojennej Polsce przy pomocy aparatu bezpieczeństwa oraz zapewnienie sobie zwycięstwa wskutek sfałszowania referendum 1946 r. i wyborów do Sejmu Ustawodawczego 9 stycznia 1947 r. dało komunistom pełnię władzy w kraju. Utrwaleniem jej było powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która stała się siłą napędową systemu totalitarnego w Polsce.1 Powody wstępowania do PZPR były […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Relacje I Sekretarzy KP PZPR o przebiegu uroczystości Bożego Ciała w pięciu powiatach województwa koszalińskiego w czerwcu 1962 r.

Relacje I Sekretarzy KP PZPR o przebiegu uroczystości Bożego Ciała w pięciu powiatach województwa koszalińskiego w czerwcu 1962 r. I. Powiat bytowski W latach 1950-1975 województwo koszalińskie liczyło 13 powiatów ziemskich i 2 grodzkie. W czerwcu 1962 r. na terenie powiatu bytowskiego przy 11 kościołach parafialnych oraz 2 filialnych (Pomysku Wielkim i Nożynie) zorganizowano procesje […]