Kampania włoska wrzesień 1943-styczeń 1944 – aspekty polityczne i militarne

Streszczenie Summary Artykuł ten poświęcony jest pierwszemu etapowi kampanii włoskiej prowadzonej przez wojska sprzymierzonych przeciwko wojskom niemieckim we Włoszech. Znaczna część tego artykułu poświęcona jest przedstawieniu działań wojennych, które rozegrały się w południowych Włoszech i trwały od 3 września 1943 roku do 17 stycznia 1944 roku. Ponadto autor porusza również kwestię odmiennych stosunków pomiędzy Stanami … Dowiedz się więcej

Dywizja Zapasowa Koszalin

Ogłoszenie 20 stycznia 1945 roku Alarmu Gneisenau zapoczątkowało trzydziestą trzecią w dziejach III Rzeszy falę mobilizacyjną. Tym razem jednak, nowo powoływane jednostki nie miały jak jeszcze kilka lat wcześniej, zwycięsko maszerować przez Europę, lecz za wszelką cenę powstrzymać nadciągającą ze wschodu Armię Czerwoną. Już w dniu wydania przez dowództwo II Okręgu Wojskowego Pomorze-Meklemburgia (Wehrkreis II … Dowiedz się więcej

Obrona Narodowa, a wrzesień 1939 – koncepcje

Streszczenie Summary Tekst porusza niezwykle rzadko poruszaną w historiografii tematykę Obrony Narodowej. Autor analizuje różne koncepcje użycia ON w czasie kampanii wrześniowej. Podstawą rozważań jest praktycznie cała dostępna literatura tematu, źródła archiwalne, wspomnienia żołnierzy, analiza walk batalionów i ich charakterystyka. Szczególnie skoncentrował się na idei łączenia oddziałów formacji terytorialnych w brygady oraz pomysłu Generalnego Inspektora … Dowiedz się więcej

Grupa Korpuśna „von Tettau” i wyłamanie spod miejscowości Niechorze

20 stycznia 1945 roku w II Okręgu Wojskowym III Rzeszy, obejmującym Pomorze Zachodnie i Meklemburgię ogłoszony został Alarm Gneisenau. Oznaczało to mobilizację wszelkich dostępnych sił i środków do walki z posuwającą się w szybkim tempie Armią Czerwoną, która w ciągu niespełna tygodnia poczyniła znaczne postępy w ofensywie wiślańskiej. Przełamanie głównej a następnie ryglowej pozycji Wału … Dowiedz się więcej