Kategorie
XX i XXI wiek

Czołg lekki 7 TP – spojrzenie krytyczne

Streszczenie Summary Artykuł Czołg lekki 7 TP – spojrzenie krytyczne jest próbą odpowiedzi na pytanie o faktyczną wartość najlepszego polskiego wozu bojowego kampanii 1939 r. Opierając się na źródłach i opracowaniach tematu autor przyjrzał się takim cechom czołgów lekkich 7 TP jak uzbrojenie, opancerzenie i jednostka napędowa. Miało to na celu zwrócenie uwagi na realną […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Pierwsza bitwa o Monte Cassino: planowanie – przebieg – ocena

Streszczenie Summary Artykuł ten poświęcony jest pierwszej bitwie o Monte Cassino, która trwała od 17 stycznia do 11 lutego 1944 roku. Opisuje on zmagania wojenne wojsk sprzymierzonych, w których skład wchodzili żołnierze kilkunastu narodowości z wojskami niemieckimi. W artykule tym poza przedstawieniem samego przebiegu I bitwy o Monte Cassino znajdują się również informacje dotyczące planowania […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Historia miasta Poznania w świetle przewodników turystycznych z lat 1946-1988, a historiografia Polski Ludowej

Streszczenie Summary W artykule tym został poruszony problem dotyczący sposobu ujęcia historii miasta Poznania w przewodnikach turystycznych po tym mieście, wydanych w latach 1946-1988, w odniesieniu do historiografii Polski Ludowej. Przewodniki turystyczne zostały tu potraktowane jako źródło historyczne, które jest zarazem skarbnicą wiedzy o prezentowanym regionie oraz obrazem czasów, w których powstały. Poddano tu analizie […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Socjalistyczna Republika Wietnamu z perspektywy politycznej i gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej

Streszczenie Summary Artykuł podejmuje problematykę relacji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu. Tekst rozpoczyna się od scharakteryzowania Wietnamu, jego historii, położenia geograficznego i gospodarki. Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Wietnamem w 1954 roku. Współpraca kontynuowana była także po 1989 roku. W ciągu ostatnich kilkunastu lat współpraca między obydwoma państwami nabrała dodatkowego tempa. The article […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Więź mieszkańców z armią – Kościan przed II wojną światową

Streszczenie Summary Tekst opisuje ostatnie miesiące pokoju w jednym z wielu powiatowych miast II Rzeczpospolitej. Kościan leżący między Poznaniem oraz Lesznem nie posiadał garnizonu, ale jego mieszkańcy włączyli się w akcje mające na celu zwiększenia obronności kraju. Autor przedstawił ofiarność społeczeństwa na FON, POP oraz organizacje, które w mieście zostały powołane. Doskonały źródłem informacji na […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Kampania włoska wrzesień 1943-styczeń 1944 – aspekty polityczne i militarne

Streszczenie Summary Artykuł ten poświęcony jest pierwszemu etapowi kampanii włoskiej prowadzonej przez wojska sprzymierzonych przeciwko wojskom niemieckim we Włoszech. Znaczna część tego artykułu poświęcona jest przedstawieniu działań wojennych, które rozegrały się w południowych Włoszech i trwały od 3 września 1943 roku do 17 stycznia 1944 roku. Ponadto autor porusza również kwestię odmiennych stosunków pomiędzy Stanami […]