Kategorie
XX i XXI wiek

Wilhelm Koppe – część druga

Część pierwsza artykułu opisywała historię Wilhelma Koppe przed wyjazdem do Małopolski. 18 listopada 1943 r. zarządzeniem Himmlera Koppe został przeniesiony na stanowisko wyższego dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie. Formalnie pełnił funkcję sekretarza stanu do spraw bezpieczeństwa, zastąpił na tym stanowisku Friedricha Wilhelma Krügera. Do najbliższych współpracowników Koppego w Generalnym Gubernatorstwie należeli: Walter Bierkamp – […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Wilhelm Koppe – Wyższy dowódca SS i policji w Kraju Warty i Generalnym Gubernatorstwie – cześć 1

W procesie norymberskim trwającym od listopada 1945 r. do października 1946 r. przez Międzynarodowy Trybunał Wojenny osądzeni zostali przywódcy Trzeciej Rzeszy. Oskarżono ich o przygotowanie wojny napastniczej, zbrodnie wojenne oraz zbrodnie przeciwko ludzkości, na karę śmierci skazanych zostało jedenastu prominentów Trzeciej Rzeszy z Hermannem Göringiem, Joachimem von Ribbentropem oraz Hansem Frankiem na czele ((J. Trenkner, […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” w kampanii polskiej 1939 roku – część 2

Pierwsza część artykułu opisuje działania SGO „Polesie” do kapitulacji Warszawy. IV. Reorganizacji sił i przerwany marsz na Dęblin Problem kapitulacji stolicy, przed którym stało całe ugrupowanie całkowicie wywrócił koncepcję prowadzenia dalszej walki. Dowódca SGO „Polesie” gen. Kleeberg obstawiał przy tym, że w wyniku upadku Warszawy jedyną słuszną decyzją jest przebijanie się w kierunku Gór Świętokrzyskich […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” w kampanii polskiej 1939 roku – część 1

Streszczenie Summary Celem artykułu jest ukazanie zarysu działań Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dowodzonej przez gen. Franciszka Kleeberga w czasie kampanii polskiej 1939 roku. Autor stara się przybliżyć sylwetkę dowódcy i jego decyzje w czasie dowodzenia SGO ”Polesie” od momentu decyzji o formowaniu oddziałów z dnia 9 września do kapitulacji pod Kockiem, która miała miejsce 5 […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej od traktatu ryskiego do przewrotu majowego – cześć druga

Pierwsza cześć artykułu Stosunki Polski z Czechosłowacją i Węgrami Równie chłodne i skomplikowane stosunki, co z Litwą, miała II Rzeczpospolita z Czechosłowacją. Zarzewie konfliktu Polski z jej południowym sąsiadem stanowiła sprawa zajęcia przez Czechosłowację w 1919 roku Śląska Cieszyńskiego (zwanego w Polsce Zaolziem), Spiszu i Orawy. Latem 1920 roku podczas ofensywy radzieckiej na Warszawę, czeski […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej od traktatu ryskiego do przewrotu majowego – część pierwsza

Streszczenie Summary Artykuł omawia relacje Polski z państwami ościennymi i najważniejszymi mocarstwami europejskimi w latach 1921-1926. Autor ukazuje najważniejsze postaci będące wówczas u steru polskiej polityki zagranicznej. Przedstawia poglądy polskich przeciwstawnych ugrupowań politycznych na temat polityki międzynarodowej państwa. Omówiona zostaje także kwestia konkordatu i stosunków ze Stolicą Apostolską. The article tells about relations between Poland […]