Losy diaspory żydowskiej na Bliskim Wschodzie w epoce starożytności (do czasów Aleksandra Wielkiego)

Diaspora oznacza rozproszenie określonej narodowości lub grupy etnicznej wśród innych narodów, bądź wyznawców danej religii pośród wyznawców innej religii. W węższym znaczeniu odnosi się do rozproszenia Żydów poza Palestyną w starożytności i w średniowieczu. Celem artykułu jest ukazanie kształtowania się diaspory żydowskiej w starożytności i przyjrzenie się jej losom w tym okresie. Podstawowym źródłem do… Czytaj dalej Losy diaspory żydowskiej na Bliskim Wschodzie w epoce starożytności (do czasów Aleksandra Wielkiego)

Wiara a rozum – apologia Orygenesa wobec zarzutów Celsusa. Chrześcijaństwo wobec zarzutów: wiara a rozum

W poniższej pracy zostanie przedstawiony spór pomiędzy Orygenesem a Celsusem, dotyczący relacji wiary z rozumem. Temat ten zaprezentujemy posługując się przede wszystkim dziełem Orygenesa, Przeciw Celsusowi1. Nie można odwołać się do pisma samego Celsusa, z którym polemizuje Orygenes, ponieważ takowe dzieło nie zachowało się. Jednakże, sama analiza wybranych fragmentów tekstów wspomnianego już Ojca Kościoła, pozwoli dość… Czytaj dalej Wiara a rozum – apologia Orygenesa wobec zarzutów Celsusa. Chrześcijaństwo wobec zarzutów: wiara a rozum

Motywy Tyberiusza Graccha wg Plutarcha i Appiana

Streszczenie Summary Republika Rzymska w chwili objęcia urzędu trybuna ludowego przez Tyberiusza Grakcha panowała nad poważną częścią basenu Morza Śródziemnego. Była jednak trawiona wewnętrznym konfliktem między bogaczami a ubogimi. Ci pierwsi wykorzystywali swoje wpływy, co pomnażania swego majątku, nawet kosztem przedstawicieli biedniejszych warstw. Ten stan rzeczy negatywnie odbijał się na m.in., stanie wojska, które przez… Czytaj dalej Motywy Tyberiusza Graccha wg Plutarcha i Appiana

Religijna działalność Zaratusztry. Teologiczne podstawy Zaratusztrianizmu.

Streszczenie Summary Zaratusztra żył na terenie dzisiejszego Iranu. Jego ojciec Puruszaspa, był ważną i wpływową osobą. Zaratusztra był prorokiem Ahura Mazdy. Był on panem dobra. Jego adwersarzem był Aryman, pan zła. Ważnymi elementami Zaratusztrianizmu był m.in. kult ognia, oraz wiara w sąd ostateczny.. Zoroaster lived in today’s Iran. His father Puruszaspa, was an important and… Czytaj dalej Religijna działalność Zaratusztry. Teologiczne podstawy Zaratusztrianizmu.

Stos Hefajstiona jako przykład sztuki sepulkralnej w czasach Aleksandra III

Streszczenie Summary Hefajstion zmarł w październiku 324 r. przed Chr. Umierał jako chiliarcha imperium. Aleksander nigdy nie pogodził się ze śmiercią przyjaciela. Hefajstionowi urządzono wspaniały pogrzeb. Był on prawdopodobnie najdroższy w historii. Aleksander nie szczędził wydatków i by uczcić swojego przyjaciela zbudował dla niego olbrzymi stos pogrzebowy. Koszty pochówku różne źródła szacują na 10 000 –… Czytaj dalej Stos Hefajstiona jako przykład sztuki sepulkralnej w czasach Aleksandra III

Sarkofag Aleksandra (Abdalonymosa)

Streszczenie Summary Sarkofag został odkryty w 1887 roku przez tureckiego archeologa, historyka i malarza, Osmana Hamdy Beja podczas wykopalisk na królewskiej nekropoli w Sydonie, w Libanie. Datowany na późny czwarty wiek przed Chrystusem ( 312- 310 ). Ten wielki marmurowy sarkofag ze znakomicie wyrzeźbionymi płaskorzeźbami jest nazywany Sarkofagiem Aleksandra, ponieważ na dekorującym go dookoła reliefie… Czytaj dalej Sarkofag Aleksandra (Abdalonymosa)