Ocena dokonań Witolda i Jagiełły wystawiona przez Jana Długosza w jego Rocznikach, cz II

Ocena dokonań Witolda i Jagiełły wystawiona przez Jana Długosza w jego Rocznikach, cz I Kontekst zgonu Władysława Jagiełły, jaki przekazał Jan Długosz, w pewnych detalach jest analogiczny do przytoczonych wyżej przyczyn zejścia wielkiego księcia Witolda, ale generalny zrąb historii jest zasadniczo odmienny i nie może to nikogo zdumiewać. Król na początku maja 1434 roku udał … Dowiedz się więcej

Ocena dokonań Witolda i Jagiełły wystawiona przez Jana Długosza w jego Rocznikach cz I

Streszczenie Summary W historiografii przyjęła się teza, że Długosz przedstawił króla Władysława Jagiełłę w krzywym zwierciadle, bowiem krytykował jego decyzje, a także cechy charakteru. Do dnia dzisiejszego zagadką pozostaje dlaczego w taki, a nie inny sposób przedstawił kronikarz monarchę na tle epoki. Tekst jest próbą przedstawienia sprzeczności wewnętrznych tekstu Roczników, a także próbą portretu ostatnich … Dowiedz się więcej

Bitwa pod Radziejowem-Płowcami (27 września 1331 r.)

Streszczenie Summary Artykuł omawia przebieg bitwy pod Radziejowem-Płowcami, stoczonej między wojskami polskimi króla Władysława Łokietka, a armią Zakonu Krzyżackiego, 27 września 1331 roku. Pierwsza faza bitwy rozegrana pod Radziejowem, zakończyła się rozbiciem wydzielonej grupy wojsk krzyżackich, po czym Władysław Łokietek skierował się w stronę Brześcia Kujawskiego, by zaskoczyć pozostałą część armii krzyżackiej. Obie armie spotkały … Dowiedz się więcej

Bitwa pod Koronowem 10.10.1410 r.

Streszczenie Summary Artykuł dotyczy bitwy pod Koronowem, czy starciu z czasów wojny polsko-krzyżackiej, które zostało usunięte w cień. Bitwa miała charakter typowy dla zachodniej Europy – była zbiorem indywidualnych pojedynków kopijników. Zwycięstwo odniosła strona polska, która wykorzystała zamieszanie w szeregach krzyżackich po stracie przez Krzyżaków jednej z chorągwi. The article deals with the Battle of … Dowiedz się więcej