Dagome iudex w historiografii polskiej po 1945 roku – cz. 1

Streszczenie Summary  Artykuł przedstawia dokonania polskiej historiografii po 1945 roku w zakresie badań nad dokumentem „Dagome iudex”. W artykule zapoznamy się z opiniami najważniejszych historyków, którzy zajęli się omawiana tematyką. Tekst porządkuje naszą dotychczasową wiedzę związaną z całą problematyką tego ważnego dokumentu dla państwa Mieszka I. The article presents a cosiderations of polish historiography after … Dowiedz się więcej

Stosunki Mieszka I z Węgrami i Prusami w polskiej historiografii po 1945 roku

Streszczenie Summary Artykuł przede wszystkim prezentuje najważniejsze kwestie stosunków Mieszka I z Węgrami i Prusami. Stosunki władcy piastowskiego z dwoma sąsiadami zostały omówione przez polską historiografię po 1945 roku. W toku wykładu przedstawiono najważniejsze opinie polskich historyków względem poruszanej problematyki. The article presents above all the most important aspects of relations of Mieszko I with … Dowiedz się więcej

Wybrane aspekty stosunków polańsko-cesarskich w latach 963-967, a sądy historiografii powojennej

Streszczenie Summary Artykuł prezentuje dorobek naukowy polskiej historiografii po 1945 roku w kontekście badań nad pierwszymi latami rządów Mieszka I. Zasadniczo ograniczono się do dywagacji na temat stosunków Polski z Niemcami w latach 963-967. Szczególny akcent położono na polityczne i wojskowe tło walk Mieszka I z banitą saskim, Wichmanem. The article presents the first years … Dowiedz się więcej

Ruś w polityce Mieszka I w polskiej historiografii po 1945 roku

Streszczenie Summary Artykuł pokazuje stan polskiej historiografii po 1945 roku nad stosunkami polsko-ruskimi w czasach Mieszka I. Ze względu na szczupłość źródeł ograniczyliśmy się do wydarzeń z roku 981. Tekst omawia przede wszystkim polityczne i wojskowe aspekty wyprawy Włodzimierza ruskiego na „Lachy”. The article shows the state of the knowledge of polish historiography after 1945 … Dowiedz się więcej

Oblężenie Akki

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia przebieg długiego oblężenia Akki podczas Trzeciej Krucjaty. Mały oddział krzyżowców pod dowództwem króla Gwidona de Lusignan dotarł na przedpola portowej fortecy i rozpoczął oblężenie. Pomimo licznych ataków ze strony garnizonu miasta oraz wojsk Saladyna od strony ich tyłów, krzyżowcy wytrwali na pozycjach aż do przybycia głównych sił Króla Francji Filipa II … Dowiedz się więcej

Przebieg kampanii polskiej Henryka II z 1015 roku

Streszczenie Summary Artykuł przedstawia niemiecką kampanię wojenną skierowaną przeciw państwu polskiemu w 1015 roku. Cesarz Henryk II chciał zadać klęskę wojskom Bolesława Chrobrego. W zasadniczej mierze tekst prezentuje polską i niemiecką strategię i taktykę w omawianym konflikcie. Rozważania są oparte na starszych, jak i nowszych ustaleniach polskiej historiografii wojskowej. Niniejszy artykuł jest krótkim zarysem polskiej … Dowiedz się więcej