Kategorie
Średniowiecze

Kampania nakielska Bolesława III Krzywoustego z 1109 roku

Pierwsi Piastowie, począwszy od X stulecia, nie szczędzili wysiłków, by podporządkować sobie Pomorze Gdańskie oraz Szczecińskie. Gdy próby rozciągnięcia zwierzchności nad ziemiami pogan na drodze pokojowej zawodziły, sięgali oni po oręż. Przegląd zawiłych stosunków polsko-pomorskich uzmysławia, że różne przynosiło to skutki1. Dostępny materiał źródłowy na temat walk Polski z Pomorzanami jest bardzo fragmentaryczny. Okoliczność ta […]

Kategorie
Średniowiecze

Od Głogowa do Wrocławia – zarys działań wojennych schyłkowej fazy zmagań polsko-niemieckich z 1109 roku

W 1109 roku wybuchła wojna polsko-niemiecka. Władca niemiecki – Henryk V – do starcia z sąsiednim krajem przygotował się dobrze. W miejscu zbornym swoich wojsk, znajdującym się w Erfurcie, zgromadził armię liczącą najprawdopodobniej 10 000 rycerzy1. Planował z nią przedrzeć się przez polską rubież graniczną i dotrzeć do Krakowa, który w tym czasie stanowił rdzeń państwa […]

Kategorie
Średniowiecze

Uwarunkowania wybuchu wojny polsko-niemieckiej z 1109 roku

Wojna polsko-niemiecka 1109 roku niewątpliwie stanowiła jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach polskiej wojskowości w okresie wczesnofeudalnym. Zakończyła się ona zwycięstwem wojsk polskich, co przekazał potomnym Anonim, zwany Gallem1.W trzeciej księdze swego dzieła, jakże cennego dla dzisiejszego badacza, kronikarz ten dość dokładnie przedstawił dzieje zmagań orężnych między Niemcami i wspomagającymi ich Czechami a Polakami. Nie […]

Kategorie
Średniowiecze

Kroniki w klasyfikacji źródeł historycznych

Streszczenie Summary Kronika to typ źródła z niejednoznaczną definicją. Jej mnogość form oraz szeroka tematyka sprawiają, że jest przez to trudna do jednoznacznej klasyfikacji. Podobnie podziały źródeł proponowane przez historyków mogą utrudniać ich podział. Wszystko to sprawia, że w niektórych typologiach źródeł można zaliczyć ją do więcej niż jednej kategorii. Chronicle is source genre with […]

Kategorie
Średniowiecze

Rozwój wiedzy geograficznej na przełomie XV i XVI wieku na Akademii Krakowskiej

Streszczenie Summary Akademia Krakowska (Uniwersytet Jagielloński) została założona w 1364 r. przez króla Kazimierza III. Był to pierwszy polskim uniwersytet. Geografia była istotnym przedmiotem na europejskim uniwersytetach. Ważnymi polskimi geografami byli m.in., Jan Długosz, Marcin Bylica i Wawrzyniec Korwin. Na Krakowskiej Akademii istotna była także kartografia. Polskimi kartografami byli Bernard Wapowski i Wacław Grodecki. The […]

Kategorie
Średniowiecze

Dagome iudex w historiografii polskiej po 1945 roku – cz. 2

Cześć pierwsza artykułu. Przemysław Wiszewski sądzi, że iudex to urzędnik niższego szczebla, odpowiedzialny za przestrzeganie prawa w ramach powierzonych sobie kompetencji, nominowany przez swego przełożonego; natomiast tytuł senatrix był wielokroć przeznaczony dla kobiet cechujących się pokaźnym władztwem i wpływami((P. Wiszewski, Dagome…, s. 140.)). Wiszewski dogłębnie przebadał częstotliwość używania owych terminów, i stwierdził, iż Deusdedit używa […]