„[…] non longe remotus a Glogow”, Przyczynek do dziejów wojny polsko-niemieckiej z 1109 roku

W 1109 roku wyruszyła na państwo polskie potężna armia niemiecka. Przewodził jej Henryk V, któremu bardzo zależało na pokonaniu polskiego księcia, Bolesława III Krzywoustego. Dostępne przekazy pisane zdają się dowodzić, iż obie strony konfliktu do zmagań wojennych przygotowały się starannie1. Niemcy najprawdopodobniej zdołali zgrupować około 20000 żołnierzy2, z którymi planowali dotrzeć do Krakowa i przymusić … Czytaj dalej

Lubusz i jego znaczenie dla Niemców w czasie wojny polsko-niemieckiej 1109 roku

W dotychczasowych badaniach naukowych, podejmujących rekonstrukcję dziejów zmagań polsko-niemieckich z 1109 roku, zwracano szczególną uwagę na dwie kwestie: 1) charakterystykę działań zmierzającej zdobyć Głogów armii niemieckiej począwszy od 24 sierpnia1; 2) oraz analizę przekazu Mistrza Wincentego tzw. Kadłubka, informującego o walnej bitwie polsko-niemieckiej na tzw. Psim Polu2. Inne zagadnienia dotyczące tej wojny były zazwyczaj przez … Czytaj dalej

Publiczna działalność Kingi węgierskiej-żony Bolesława Wstydliwego

Okoliczności zawarcia małżeństwa księcia krakowsko-sandomierskiego z królewną węgierską Kinga urodziła się w 1234 roku1, zaś żoną Bolesława została w roku 12392. O zaślubinach księcia piastowskiego z węgierską królewną czytamy w dokumencie matki Bolesława, księżnej Grzymisławy. Wystawiony on został w roku zawarcia małżeństwa w Wojniczu, do którego przybyła córka Beli, króla Węgier, oddana za żonę naszego … Czytaj dalej

Oblężenie Głogowa przez Niemców w 1109 roku

W 1109 roku Bolesławowi III Krzywoustemu przyszło zmierzyć się z armią niemiecką, dowodzoną przez króla Henryka V z dynastii salickiej. Władca niemiecki, chcąc pokonać Polaków i zrealizować swoje zamierzenia strategiczne względem zaatakowanego kraju1, postanowił przygotować się solidnie do planowanych działań wojennych2. Jedynie w ten sposób mógł spodziewać się osiągnięcia wymiernych korzyści, a w konsekwencji narzucenia … Czytaj dalej

Liczebność wojsk niemieckich w dobie zmagań z państwem polskim w 1109 roku

Na początku XII stulecia Polską rządził energiczny książę Bolesław III Krzywousty (1102-1138), który prowadził niezwykle prężną politykę względem państw ościennych, w tym Czech oraz Węgier. W 1108 roku doszło do wojny niemiecko-węgierskiej, w której wzięły udział również posiłki czeskie1. Książę polski był w tym czasie sojusznikiem króla Węgier Kolomana I Uczonego (1095-1116)2. Jak wzmiankował kronikarz … Czytaj dalej

Janusz Sikorski o wojnie polsko-niemieckiej z 1109 roku

Profesor dr hab. Janusz Sikorski należał niewątpliwie do grona wyróżniających się polskich historyków wojskowości1. Był badaczem w pełni ukształtowanym. Przed uzyskaniem stopnia doktora został zatrudniony w Wojskowym Instytucie Historycznym2, w ramach którego od 1959 roku kierował Zakładem Historii Dawnego Wojska Polskiego3. Wiele lat wykładał również w Katedrze Historii Wojskowej w Wojskowej Akademii Politycznej4. Doktorat J. … Czytaj dalej