Kategorie
XX i XXI wiek

„Gorąca” jesień ’56 w relacjach państwa polskiego z Kościołem katolickim

  Po wydarzeniach poznańskich z czerwca 1956 roku, w całym kraju wyczuwalny był stan napięcia. Władze partyjne, zdając sobie sprawę z wewnętrznej sytuacji państwa, do której doprowadził stalinizm, kolektywizacja oraz gospodarka planowa, gorączkowo szukały wyjścia z tego stanu rzeczy. Dodatkowo relacje państwa z Kościołem katolickim wciąż były trudne, dlatego też postanowiono je naprawić, a przy […]

Kategorie
Nowożytność

V Korpus (polski) w bitwie pod Borodino (7 IX 1812)

Wojna 1812 r. była punktem kulminacyjnym polskiego wysiłku zbrojnego okresu wojen napoleońskich, a polscy żołnierze uczestniczyli w walkach na wszystkich frontach konfliktu między Rosją a koalicją napoleońską. Największym zgrupowaniem złożonym z pułków armii Księstwa Warszawskiego był V Korpus Wielkiej Armii dowodzony przez ks. Józefa Poniatowskiego, który znajdował się w składzie napoleońskich sił głównych. Dzięki temu […]

Kategorie
Nowożytność

FRANCUSKA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA Z 1789 R. – KU PRAWOM OBYWATELA

Wraz ze wzrostem idei oświeceniowych, podnoszono w XVIII-wiecznej Francji głosy krytyki przeciwko stosunkom tam panującym, próbując znaleźć panaceum na problemy tego państwa. Jan Jakub Rousseau pisał w dziele Emil czyli o wychowaniu z 1762 r.: „zbliżamy się do stanu krytycznego, do wieku Rewolucyj… Sądzę, że jest niemożliwe, by wielkie monarchie Europy miały jeszcze przed sobą […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Światopogląd i ideologia marksistowska fundamentem doktryny socjalistycznej reprezentowanej przez PZPR po 1948 roku

Wzorem wszystkich partii komunistycznych Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w swoim działaniu kierowała się ideologią marksistowsko-leninowską. Ta ideologia poprzez planowe działanie szkoleniowo-wychowawcze miała wypracować w masach światopogląd naukowy. Dopuszczano wstępnie obecność w szeregach partii komunistycznej ludzi o światopoglądzie idealistycznym zakładając, że z czasem zmieni się on na naukowy1. Podwaliny pod ustrój komunistyczny i jej doktrynę przypisujemy […]

Kategorie
XX i XXI wiek

Działalność Inspektoratu Szkolnego w Słupsku w pierwszym okresie funkcjonowania w świetle trudności odradzającego się polskiego szkolnictwa

  Zorganizowanie sprawnie działającej jednostki, która mogłaby skutecznie działać na rzecz odbudowy polskiego szkolnictwa w Słupsku nie było sprawą prostą. Wiązało się to przede wszystkim ze stanem zniszczenia miasta, brakiem podstawowych pomocy dydaktycznych, jak i niewystarczającą liczbą odpowiednio wykształconej i przygotowanej do natychmiastowego podjęcia pracy kadry pedagogicznej1. Jednak mimo tych trudności należało bezzwłocznie powołać taką […]

Kategorie
Średniowiecze

Nietypowe monety Bolesława Chrobrego i Stefana Świętego węgierskiego – charakterystyka, podobieństwa i różnice

Przełom X i XI w. to okres kształtowania się państw feudalnych w Europie Środkowej. Wykrystalizowały się wówczas trzy duże monarchie, które z niewielkimi zmianami przetrwały aż do XVI w. i które dały początek temu, co dzisiaj rozumiemy właśnie jako Środkowa Europa. Mowa tu oczywiście o Polsce, Czechach i Węgrzech. Przejawem feudalizacji było kilka różnych procesów, […]